bosworX ICT Deep Scan

De term ‘ICT Deep Scan’ zegt het eigenlijk al. In tegenstelling tot de ‘IT quick scan’ gaan we hier uitgebreider en dieper in op het wel en wee van de huidige ICT omgeving. Wij komen meerdere dagen/dagdelen bij u op locatie. Naast het uitvoerig analyseren op operationeel niveau, zal bosworX tijdens de ICT Deep Scan ook vanuit een meer strategische invalshoek opereren. Diverse strategische ICT invalshoeken zoals de opzet van het centraal informatiemanagementbeleid komt aan bod.

Daarnaast besteden wij tijdens de ICT Deep Scan ook aandacht aan de meer ‘zachte kenmerken’ van een goed opererende IT omgeving. Denk hier bijvoorbeeld aan strategie en processen van organisatie, het ICT niveau van de gebruikers, draagvlak gebruikers, beleid van management etc.

Kortom, door de ICT Deep Scan krijgen wij meer een totaalbeeld van uw organisatie. Een goed uitgevoerde ICT Deep Scan is onontbeerlijk om een helder en gefundeerd (strategisch) inzicht te krijgen in de huidige ICT omgeving. Tevens kijken wij naar de mogelijke toekomstige invulling en nadere eisen/wensen van uw organisatie. Op basis van de resultaten van de ICT Deep Scan en wederom op basis van onze brede expertise en ruime ervaring, ontwikkelen en presenteren wij passende scenario’s.   

Interesse in het laten uitvoeren van een ICT Deep Scan?  Neem contact met ons op via 055 - 576 28 56 of stuur een mail naar sales@bosworX.nl