bosworX IT Deep Scan

De term ‘IT Deep Scan’ zegt het eigenlijk al. In tegenstelling tot de ‘IT quick scan’ gaan we hier uitgebreider en dieper in op het wel en wee van de huidige ICT omgeving. Wij komen meerdere dagen/dagdelen bij u op locatie. Naast het uitvoerig analyseren op operationeel niveau, zal bosworX tijdens de IT Deep Scan ook vanuit een meer strategische invalshoek opereren. Diverse strategische ICT invalshoeken zoals de opzet van het centraal informatiemanagementbeleid komt aan bod.

Daarnaast besteden wij tijdens de IT Deep Scan ook aandacht aan de meer ‘zachte kenmerken’ van een goed opererende IT omgeving. Denk hier bijvoorbeeld aan strategie en processen van organisatie, het ICT niveau van de gebruikers, draagvlak gebruikers, beleid van management etc.

Kortom, door de IT Deep Scan krijgen wij meer een totaalbeeld van uw organisatie. Een goed uitgevoerde IT Deep Scan is onontbeerlijk om een helder en gefundeerd (strategisch) inzicht te krijgen in de huidige ICT omgeving. Tevens kijken wij naar de mogelijke toekomstige invulling en nadere eisen/wensen van uw organisatie. Op basis van de resultaten van de IT Deep Scan en wederom op basis van onze brede expertise en ruime ervaring, ontwikkelen en presenteren wij passende scenario’s.   

Interesse in het laten uitvoeren van een IT Deep Scan?  Neem contact met ons op en wij komen snel bij u langs.

bosworX ITIL gecertificeerd
bosworX SaaS gecertificeerd
ISAE3000
ISAE3402 certificaat bosworX apeldoorn
bosworX VIR-BI gecertificeerd
ISO27001