Google blokkeert Flash voor alle Chrome-gebruikers

20-12-2016

Wij willen u informeren over een aantal belangrijke zaken waar u op korte termijn mee geconfronteerd zal worden, zowel zakelijk als privé.

Flash
Flash is een technologie die gebruikt wordt in vele web applicaties en “gewone” applicaties. Begin 2016 bleek deze techniek al zeer kwetsbaar te zijn. bosworX heeft toen, daar waar mogelijk al deze technieken uitgeschakeld. Inmiddels zijn deze Flash kwetsbaarheden alleen maar toegenomen.
Per 1-2-2017 blokkeert derhalve Google wereldwijd de ingebouwde Flash Player in zijn browser Chrome. De verwachting is dat Flash wereldwijd in de ban zal worden gedaan.

Gevolgen
Webapplicaties met Flash erin zullen niet meer werken (Youforce, FWG, oude instructiefilms met Flash, applicaties etc.) als ze via Google Chrome worden gebruikt.

Wat moet ik doen?
Indien uw organisatie applicaties heeft die daardoor niet meer (goed) werken, adviseren wij u om dit aan de leverancier en bosworX te melden. Het betreft hier een serieus beveiligingslek waar een leverancier een oplossing voor dient aan te leveren. Indien de leverancier in gebreke blijft, dient u serieus te overwegen of een voortzetting van de samenwerking met hen nog wel verantwoord is.

Rol bosworX
Daar waar mogelijk zal bosworX u zo goed mogelijk ondersteunen met mogelijk alternatieven of workarounds voor zover dat binnen de veiligheidskaders verantwoord is.

Heeft u vragen over bovenstaande, neem contact met ons op via 055 576 28 56 of servicedesk@bosworx.nl

Google blokkeert Flash voor alle Chrome-gebruikers

Deel op Social Media