Edwin Frei van Het Schild

Geen ICT zorgen, prettig werken en een adequate helpdesk

Edwin Frei

Bedrijf
Het Schild, Centrum voor blinde en slechtziende ouderen in Wolfheze (nabij Arnhem). Het Schild is volledig ingericht voor en ingesteld op slechtziende en blinde ouderen. Het Schild is thuis in het verlichten van slechtziendheid. Of om met de woorden van één van de bewoners te spreken: “Hier in huis valt je visuele beperking weg!” Het Schild is opgericht in 1912. Vandaag de dag is het uitgegroeid tot een modern centrum waar ouderen die slecht of niet kunnen zien mensen met slechtziendheid een thuis hebben.

Casus
Voor een modern centrum als Het Schild is een ondersteuning middels een goed werkende ICT een vereiste. Op dit vlak had Het Schild naar eigen zeggen een aantal uitdagingen. Hierbij was men op zoek naar een professionele partij met gedegen kennis op het gebied van automatisering die ook als meedenkend partner zou kunnen optreden. Eind 2009 zaten bosworX en Het Schild om de tafel om de mogelijkheden hiertoe te bekijken. De ‘klik’ was er en vervolgens heeft bosworX een ‘ICT quick scan’ uitgevoerd ten behoeve van de huidige en gewenste ICT omgeving. Middels deze ‘ICT quick scan’ zijn een aantal passende oplossingsrichtingen voor Het Schild helder in kaart gebracht, op basis waarvan Het Schild uiteindeiljk een gefundeerde keuze heeft kunnen maken ten behoeve van de toekomstige inrichting van haar ICT omgeving. De conclusie was dat men het beste volgens het bosworX Cloud Concept (‘bCC’) kon gaan werken. “We hebben destijds voor bosworX gekozen vanwege de heldere uitleg van de ICT oplossingen en de plezierige gesprekken. Daarnaast beschikte bosworX over goede referenties in onze branche.” aldus Edwin Frei, bestuurder van Het Schild. “Dat was voor ons een mooie bevestiging van de dienstverlening van bosworX.”

OPLOSSING
Het bosworX Continïteits Concept is een uniek -op basis van een aantal marktstandaardenkwalitatief hoogwaardig ICT concept dat bosworX in de afgelopen 10 jaar op basis van ervaringen in de praktijk bij vele corporate omgevingen en haar eigen ruime expertise heeft (door)ontwikkeld en verfijnd. Doel van het concept is het bereiken vanultieme continuïteitsgaranties middels een uitgekristaliseerd, geautomatiseerd en hoogwaardig beveiligd ICT model dat volledig en uniform kan worden beheerd in verschillende mogelijke ICT architecturen (hetzij bij de klant zélf op locatie, hetzij volledig in het datacenter van bosworX).

OORDEEL
Begin 2010 ging Het Schild uiteindelijk over op het nieuwe ICT concept. “De overgang verliep niet geheel vlekkeloos. bosworX heeft echter veel ondersteuning geboden aan de medewerkers om het beter te laten verlopen. Daarnaast deden zij hun best om de gebruikerswensen te realiseren.” Vertelt Edwin Frei. bosworX verzorgt nu naar tevredenheid het systeembeheer bij Het Schild. “Op het gebied van ICT hebben we veel minder uitval en storingen in vergelijking met de situatie voordat we met bosworX gingen samenwerken. De server op afstand bevalt goed. Hierdoor hebben we geen onderhoud, warmteproblemen, back up zorgen etc. Dit werkt erg prettig. Daarnaast reageert de helpdesk vlot bij een incident. Deze worden adequaat opgelost. bosworX denkt erg actief met ons mee. Daarbij luisteren zij goed naar onze wensen en zetten zij zich voor ons in. Ik ervaar bosworX als onze partner in ICT.”

bosworX SaaS gecertificeerd
ISAE3402 certificaat bosworX apeldoorn
ISAE3000
ISO27001
bosworX ITIL gecertificeerd
bosworX NEN7510 gecertificeerd
bosworX VIR-BI gecertificeerd