AVG

11-06-2018

Het zal u niet zijn ontgaan gezien alle aandacht van de afgelopen maanden. De intrede van de nieuwe Europese regelgeving (de AVG of GDPR) ten behoeve van de bescherming van Persoonsgegevens. Deze Europese wet vervangt de al jaren bestaande (nationale) Wet Bescherming Persoonsgegevens en is 25 mei jl. officieel van kracht gegaan.

Wij als bosworX vinden de privacy van uw Persoonsgegevens al jaren belangrijk waarbij we conform o.a. de ISO 27001 richtlijnen al verregaande technische en organisatorische maatregelen hebben genomen en in acht nemen.  

Op basis van de AVG echter dienen er in zekere gevallen, afhankelijk van de afhankelijkheid van de relatie tussen uw organisatie en de onze als ook de uitvoering van de specifieke diensten inzake Persoonsgegevens, additionele ‘Verwerkersovereenkomsten’ te worden afgesloten. Als hostingbedrijf en/of uw technische dienstverlener zijn wij in de regel van de AVG ook een ‘verwerker’ van uw Persoonsgegevens. U bent en blijft als organisatie te allen tijde eigenaar en eindverantwoordelijk voor uw Persoonsgegevens; voor de AVG bent u in deze een ‘Verwerkingsverantwoordelijke’.

In een ‘Verwerkersovereenkomst’ wordt inzake de Persoonsgegevens een aantal zaken vastgelegd zoals de doeleinden van de verwerking, de beveiliging van de gegevens en procedures omtrent inzage, teruggave en vernietiging van data. In principe dient een ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ een ‘Verwerkersovereenkomst’ op te stellen en deze naar haar ‘Verwerkers’ toe te sturen. Indien uw organisatie een Verwerkersovereenkomst heeft, verzoeken wij u die ons toe te sturen. Deze kunt u sturen naar onze Servicedesk.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de AVG, kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via servicdesk@bosworx.nl

 

bosworX | Gecertificeerd veilig

AVG Verwerkersovereenkomst

Deel op Social Media

ISAE3402 certificaat bosworX apeldoorn
ISAE3000
bosworX ITIL gecertificeerd
bosworX VIR-BI gecertificeerd
bosworX SaaS gecertificeerd
ISO27001